Puitmastid

Puitmast, kreosoot       Puitmatsid tanalith E(2)

Meie poolt müüdavad puitmastid on eranditult kõik toodetud männipuust. Kuna puitmasti paigalduskulud on väga suured ja tihtilugu paigaldatakse maste väga raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse siis siinkohal puitmasti kvaliteedis mööndusi teha ei ole võimalik.

Puitmastide tootmine saab alguse sellest, et kogenud spetsialistid märgivad raielangil kasvavad puud mis sobivad puitmastide tootmiseks. Siinkohal tuleb väga hoolikalt jälgida puidu kasvutihedust, sirgust, koonilisust ja võra. Tooriku jõudmisel tööstusesse toormaterjal kooritakse ja ladustatakse spetsiaalsetesse virnadesse, et puit kuivaks loomulikul teel ca 12 kuud.

Seejärel freesitakse puidul max.10mm maltspuidu osa maha, et säilitada maksimaalne maltspuidu osakaal tootes. Oluline on teada, et puidus on immutatav osa ainult maltspuit. Lisaks annab freesimine sileda pealispinna ja kaubandusliku välimuse. Siledam pealispind tagab ka niiskuse lihtsama eraldumise puidupinnalt mis omakorda annab puitmastile parema vastupidavuse ilmastiku suhtes.

Pärast freesimist puitmast märgistatakse, kuivatatakse ja koheselt immutatakse Põhjamaade immutuse standardi järgi(NTR) NTR-A klassi kohaselt. Puitmastide immutamisel kasutame peamiselt kahte immutuskonservanti:

  • Tanalith E, rohelise tooniga
  • Kreosoot C-õli, tumepruuni tooniga

Tanalith E immutuskonservandiga töödeldud puitmastide eluiga on ca 15-30 aastat Kreosootõliga töödeldud puitmastide eluiga on eeldatavalt 40-60 aastat